ადმინისტრაცია

main » ადმინისტრაცია

რექტორი
პროფესორი დ. კიტეიშვილი - CV

   

რექტორის მოადგილე
პროფესორი ი. კაშია - CV

   

კანცლერი
პროფესორი თ. სამსონიძე - CV

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
პროფესორი მ. ყუფარაძე - CV